Category: Blog

Main blog category

The Great Porn Star ~ Sex Worker Divide by Gracie Passette

  This week’s guest blog is by Gracie Passette. “Gracie Passette is a sex worker, though no longer working directly with clients in the flesh; She now uses media to work with the issues of sexuality”. Gracie has two blog

#Nomorepage3: A Student Glamour Model’s Response

This guest blog is from a recent graduate and Glamour Model. This is her response to the #nomorepage3 campaign. She wrote this blog during her time at University. As with all of our blogs, these thoughts and words are of

Challenging Prejudices Around Sex Work

This blog piece is a re-post of a blog and interview by Counsellor, Amanda Williamson and a student sex worker, Jemima. Both Amanda and Jemima write blogs on a range of topical subjects. Please see their respective blogs here and

Y Diwydiant Pornograffi: Fy Mhrofiad a Barn Gyffredinol

Nid yw unrhyw ddiwydiant ffilm mor ddadleuol na’r busnes pornograffi, sy’n portreadu gweithredoedd rhywiol, go iawn neu wedi’u perfformio, i gael gwared â rhwystredigaeth rywiol y byd. Cwestiynwyd ei fodolaeth gan y gymuned grefyddol, gwleidyddion a’r cyhoedd. Mae “porn” yn

Labelu’r ymchwilydd gwaith rhyw

Dr. Katrien Symons: Labelu’r ymchwilydd gwaith rhyw Ychydig wythnosau’n ôl, fe ddechreuais weithio ar y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, gan ddisodli Jacky Tyrie. Mae dechrau mewn swydd newydd yn un o’r pethau hynny mewn bywyd sy’n sbarduno cwestiynau

Adlewyrchu ar ymchwilio i waith rhyw

  Adlewyrchu ar ymchwilio i waith rhyw: Rwyf wedi bod yn gweithio fel ymchwilydd ar y prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw ers y dechrau, ond mae’n flin gen i ddweud fy mod i’n gadael i ymgymryd â swydd barhaol

Pwyntiau allweddol: “Blog gan berfformwraig porn am ryw”

Ymddangosodd y blog isod ar safle blog Maggie McNeill, ‘The Honest Courtesan‘ ar 14eg Gorffennaf 2014. Rydym yn ail-argraffu’r blog hwn drwy ganiatâd caredig Maggie a’r sawl sgrifennodd y blog. Mae’r blog yn ddisgrifiad gonest o sut mae perfformio porn

Brasil a Glasgow; Digwyddiadau Enfawr 2014

Etholiadau yn dilyn cynnal digwyddiadau enfawr Mae Brasil yn wynebu etholiadau cyffredinol ac ar lefel talaith ar Hydref 5ed Mae’r Alban yn pleidleisio ar annibyniaeth ar 18fed Medi Gan mai dyma’r tro cyntaf i’r naill wlad a’r llall gynnal y

Yr un hen stori: “Effaith tactegau ar gyfer digwyddiadau enfawr” ar y diwydiant rhyw ym Mrasil yn ystod Cwpan y Byd 2014 … a Gemau’r Gymanwlad 2014?

Mae\’n ddrwg gennym ddim ar gael

(English) USA: Belle Knox and the student finance crisis

Mae\’n ddrwg gennym ddim ar gael

Top