Iechyd Rhywiol

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n gwnued gwaith rhyw? Ydych chi eisiau mynd i glinig iechyd rhywiol?

Mae Clinig Iechyd Rhywiol Integredig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn adnodd ar gyfer cefnogaeth, cyngor a gwasanaethau clinigol, sy’n ddi-dâl, cyfrinachol ac anfeirniadol, ar gyfer gweithwyr rhyw, boed yn ddynion, yn fenywod, neu’n drawsryweddol. Os ydych chi’n fyfyriwr dan 25 oed (ac yn astudio mewn prifysgol) a’ch bod yn ymwneud â gwaith rhyw, dyma gyfle i ganfod mwy am y Clinig .

Rhyw a pherthynas

Sut allwch chi gynnal bywyd rhywiol iach?
Atal cenhedlu
Beichiogi
Erthyliad

Rhyw a risg

Darllenwch drwy’r rhain i ganfod sut i leihau’r risg a mwynhau bywyd rhywiol iach
Bywyd rhywiol iach
Lleihau eich risgk
Condoms

Rhywioldeb

Top
Home About Us NewsExternal Evaluation PrivacyTerms of use Disclaimer Sexual Health Clinic in Cardiff Safety Sexual Assault Referral Centre Safety Contact Details Members Blogs Find Services

© The Student Sex Work Project 2014