Iechyd Rhywiol

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n gwnued gwaith rhyw? Ydych chi eisiau mynd i glinig iechyd rhywiol?

Mae Clinig Iechyd Rhywiol Integredig Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn adnodd ar gyfer cefnogaeth, cyngor a gwasanaethau clinigol, sy’n ddi-dâl, cyfrinachol ac anfeirniadol, ar gyfer gweithwyr rhyw, boed yn ddynion, yn fenywod, neu’n drawsryweddol. Os ydych chi’n fyfyriwr dan 25 oed (ac yn astudio mewn prifysgol) a’ch bod yn ymwneud â gwaith rhyw, dyma gyfle i ganfod mwy am y Clinig .

Rhyw a pherthynas

Sut allwch chi gynnal bywyd rhywiol iach?
Atal cenhedlu
Beichiogi
Erthyliad

Rhyw a risg

Darllenwch drwy’r rhain i ganfod sut i leihau’r risg a mwynhau bywyd rhywiol iach
Bywyd rhywiol iach
Lleihau eich risgk
Condoms

Rhywioldeb