Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw

Ydych chi’n fyfyriwr?

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am iechyd rhywiol i fyfyrwyr OLL, beth am fwrw golwg drosti heddiw?
Os ydych yn fyfyriwr yng Nghymru ac yr hoffech gyfranogi yn y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw, mae croeso i chi anfon e-bost atom ynglŷn â chyfleoedd gwirfoddoli.

Ydych chi’n Fyfyriwr sy’n gwneud Gwaith Rhyw?

Rydym yn awyddus i ymgysylltu â myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr yng Nghymru sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn adloniant Myfyrwyr, neu waith rhyw.

Felly os ydych chi rhwng 18 a 25 oed, ac yn berson gwryw, benyw neu drawsryweddol sy’n astudio neu sydd wedi bod yn astudio’n ddiweddar mewn Addysg Uwch yng Nghymru, a fyddech gystal ag ymuno â’r prosiect

Membership

We are no longer accepting anymore applications to become members of the project as it is now coming to a close. However please do not hesitate to contact the project if you need information. Thank you to all who supported us.

Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw Crynodeb o’r Ymchwil

Fog of Sex – The Student Sex Work Project Film Trailer

Exciting news! the trailer to the Student Sex Work Project film, 'Fog of Sex', is out! The film is directed and produced by Professor Chris Morris and students of the Newport Film School at the University of South Wales.
Mae’r Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw yn brosiect tair blynedd a ariennir gan y Loteri FAWR.

Diogelwch Gweithwyr Rhyw

Os ydych chi eisoes yn gwneud gwaith rhyw neu’n bwriadu dechrau ar yrfa mewn gwaith rhyw, mae’n hanfodol bwysig eich bod chi’n cadw eich hun yn ddiogel bob amser.

Cofiwch y gallwch gysylltu â ni’n ddienw ac yn gyfrinachol am gyngor neu gefnogaeth. Os ydych yn aelod o’r prosiect, gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein gwasanaeth un-i-un a sgwrsio ag aelod o staff o’r Prosiect.

SSWP Monthly Newsletter

See our monthly newsletter with the latest Student Sex Work Project News and events.

Beth yw Gwaith Rhyw?

Dyma beth sydd gan un o aelodau presennol y prosiect i’w ddweud…..

"Fe welais y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw yn Ffair y Glas. ‘Roeddwn yn gwybod beth oedd hwn, ond wnes i ddim ymuno ar y dechrau gan fy mod yn ofnus ynglŷn â phobl yn dod i wybod amdanaf ac y byddent y fy meirniadu.

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach, ac ar ôl cadw llygad ar y prosiect ar-lein, penderfynais gymryd y risg ac ymuno. ‘Dydw i ddim yn gwybod pam fy mod i wedi gofidio cymaint. Mae’n gwbl gyfrinachol a ‘does neb yn gwybod pwy ydych chi. Gallaf e-bostio, sgwrsio gyda phobl eraill sy’n deall y sefyllfa mewn fforymau a siarad ar-lein."

Leave a Reply

Your email address will not be published.