Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol

Mae CCYRh neu Ganolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) yn fannau diogel ar gyfer y rheiny sydd wedi cael eu treisio neu sydd wedi dioddef ymosodiadau rhywiol difrifol.  Mae yno GCYRh mewn sawl ardal o’r DU ac maent yn darparu mynediad 24 awr i ddioddefwyr.

  • Mewn CCYRh, gallwch gael archwiliad meddygol fforensig (archwiliad o bob rhan o’ch corff a fydd yn chwilio am unrhyw anafiadau ac yn cymryd samplau y gellir eu defnyddio mewn ymchwiliad troseddol os ydych yn dewis dilyn y llwybr hwnnw).
  • Mae rhai CCYRh hefyd yn cynnig PEPS (meddyginiaeth a all atal HIV neu AIDS os y cânt eu cymryd o fewn 72 awr i’r ymosodiad) a chyffuriau prophylactic eraill i atal heintiau eraill a drwsglwyddir drwy ryw.
  • Mae rhai’n cynnig cownsela neu gallant eich cyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill.

Mae yno ddau lwybr i’r CCYRh:

1.  Drwy’r heddlu (pan fyddwch yn reportio trosedd yn ffurfiol) neu

2.  Yn uniongyrchol os nad ydych eisiau hysbysu’r heddlu.

Bydd CCYRh yn fodlon eich gweld pa bynnag benderfyniadau y byddwch yn eu gwneud, ac os ydych yn reportio’r digwyddiad i’r heddlu neu beidio; ni fydd hyn yn effeithio ar eich hawliau i gael gofal a thriniaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published.