Aelodau

Ydych chi’n fyfyriwr yn y diwydiant rhyw? Rhannwch eich profiadau a chynigiwch gyngor

Rydym yn awyddus i ymgysylltu â myfyrwyr neu gyn-fyfyrwyr yng Nghymru sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio, mewn adloniant oedolion / gwaith rhyw.

‘Rydym eisiau cynnig man diogel ar y wefan hon lle gall pobl sy’n gweithio mewn adloniant oedolion neu sy’n gwneud gwaith rhyw gael cefnogaeth a chyngor, ynghyd â rhannu eu profiadau â phobl eraill sydd mewn sefyllfa gyffelyb. Cyfeirir at hyn fel cefnogaeth gan gyfoedion a mentoriaeth, ac mae yno dystiolaeth ei fod o fudd yn nhermau darparu cefnogaeth a chyngor.

Felly os ydych chi rhwng 18 a 25 oed ac yn berson gwryw, benyw neu drawsryweddol sy’n astudio neu sydd wedi astudio’n ddiweddar mewn Addysg Uwch yng Nghymru, a fyddech gystal ag ymuno â’r Prosiect.

Gallwn eich sicrhau y byddwn yn ymdrin â’ch cais gyda pharch, urddas a chyfrinachedd.

Arwyddwch i fyny neu dewch yn aelod

Leave a Reply

Your email address will not be published.