Manylion Cysylltu er Diogelwch

Gallwch ganfod ffynonellau cefnogaeth drwy’r gwefannau canlynol:

Argyfwng Treisio

Cyngor gan y Llywodraeth

Sefydliad Roofie

Cefnogaeth i Ddioddefwyr (ar gyfer menywod sydd wedi cael eu treisio)

Cefnogaeth i Ddioddefwyr (ar gyfer dynion sydd wedi cael eu treisio)

Ymddiriedolaeth Goroeswyr

 

Gallwch gysylltu â ChCYRh yng Nghymru:

Amethyst Gogledd Cymru

1-3 Clôs Bryn Eirias,
Oddi ar Ffordd Elian,
Bae Colwyn,
Conwy,
LL29 8AB
BCU.Amethyst@wales.nhs.uk

http://www.amethystnorthwales.org.uk/

Ffôn: 0808 156 3658
Tŷ Laburnum
Heol Tredegar
Risca
Gwent NP11 6BU
Ffôn: 01495 233971

 


 

Llwybrau Newydd
Tŷ Willow
57- 58 Lower Thomas Street
Merthyr Tudful
CF47 0DA
Ffôn: 01685 379 310
www.newpathways.co.uk

enquiries@newpathways.co.uk

Canolfan Fawydden, Tŷ Emily Phipps

Pentre Myfyrwyr Hendrefoelan
Cilâ
Abertawe
SA2 8NB
Ffôn: 01792 206885

 

Tŷ Llwyfen, Ysbyty Cyffredinol Gorllewin Cymru

Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2AF

Ffôn: 01267 235 464
Ffacs: 01267 231349
www.newpathways.co.uk
dpp.sarc@btconnect.com


Ynys Ddiogel, Ysbyty Brenhinol Caerdydd

Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0SZ
Ffôn: 02920 335 795
Ffacs: 02920 335 796

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.