Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Safonol ar gyfer defnydd y Wefan

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn gosod allan sut y mae’r Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth rydych yn rhoi i’r Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr wrth i chi ddefnyddio’r wefan hon.

Mae’r Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr yn ymrwymedig i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Os ydym yn gofyn wrthych am ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich hadnabod wrth ddefnyddio’r wefan hon, yna byddwn yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei defnyddio’n unig yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn.

Gall y Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr newid y polisi hwn ambell waith drwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon ambell waith i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Mae’r polisi hwn yn effeithiol o 21ain Medi 2012.

Beth rydym yn ei gasglu

Mae’n bosib y gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

·  enw a / neu ffugenw

·  gwybodaeth gyswllt yn cynnwys cyfeiriad ebost

·  gwybodaeth ddemograffig fel cos post, ethnigedd, oedran, crefydd, iechyd rhywiol, manylion am addysg a chymwysterau, rhywioldeb a diddordebau

·  unrhyw wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r prosiect ymchwil hwn

·  profiadau personol

Beth rydym yn wneud â’r wybodaeth rydym yn ei chasglu

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion a’ch darparu â gwasanaeth gwell, ac yn arbennig ar gyfer y rhesymau canlynol:

·  I helpu i gyflawni nodau’r Prosiect Gwaith Rhyw Myfyrwyr.

·  Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth i wella’n gwasanaethau.

Diogelwch

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, rhaid i ni weithredu cyfundrefnau corfforol, electronig a rheolaethol priodol i ddiogelu’r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.